جناب آقای مهندس رضا چگني مدیرعامل تعاوني مسكن پزشكان، پرستاران و کارکنان نبوت

پیرو برگزاری موفق نخستین گردهمایی ملی مشتری‌مداری در مرکز همایش‌های وزارت کشور، با شعار «گنج پنهان مشتری مداری» دومین دوره این رویداد در جزیره زیبای کیش برگزار شد. در این رویداد که به همت مهدی قدمی مدیر ... Read More